banner
Home
Lesuren
Prijzen
Beeldmateriaal
Contact
Links
Home
Beste bezoeker,Welkom bij Nak muay gym, een jonge & dynamische thaiboksclub met ervaren lesgevers. Onze gym bevindt zich in het complex van Basic Fit, Slijkweg 5 te Ekeren.  Jong en oud, recreatief of competitief - iedereen is bij ons welkom! Wij zijn aangesloten bij de Vlaamse Vechtsport Associatie en de Belgische Kickboxing, Muay Thai & MMA Organisatie. De eerste les is gratis dus kom eens langs om kennis te maken met onze complete trainingen, waar zowel conditie als techniek aan bod komen. Zijn er nog bijkomende vragen? Via de link 'contact' vinden jullie alle gegevens!

Voor de privacyverklaring van onze club, neem hier even een kijkje: privacyverklaringOSU,

Luc Declercq

tshirtlogo.jpg
CLUBREGLEMENT
Huishoudelijk reglement van nak muay gym vzw.

 1. Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal totdat 1 van de trainers toestemming geeft om deel te nemen aan de training.
 2. Elk lid draagt zorg voor de persoonlijke hygiëne. D.w.z. propere handen, voeten, geknipte nagels, propere trainingskledij, en materiaal, verzorgde wonden etc.
 3. Het dragen van sierraden is ten strengste verboden tijdens de trainingen.
 4. Spelen en buitensporig lawaai zijn tijdens de trainingen niet toegestaan.
 5. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.
 6. Elke vorm van snoep en eten zijn niet toegelaten in de club/sportzaal. Er zullen tijdens de trainingen drinkpauzes ingelast worden.
 7. Trainen doen je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.
 8. Ieder lid is verplicht een verzekering af te sluiten vanaf de tweede les dat hij of zij aan deelnemen
  De verzekering en inschrijving is jaarlijks te betalen en te vernieuwen.
  De noodzakelijke papieren zijn te verkrijgen in de club bij de trainers.

 9. Het lidgeld dient cash te worden betaald. Dit is telkens voor 10 beurten en dit dient voor de les te worden afgerekend aan de trainers (dit bij aankoop van een nieuwe 10-beurtenkaart).
 10. Elke transactie tussen minderjarigen en de club dient te worden voorzien van een handtekening en goedkeuring door ouders of voogd.
 11. Het inwendig reglement dient door alle leden nageleefd te worden, ook door andere leden en groepen van clubs of federaties.
 12. De club neemt afstand van elke elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden.
 13. Passende maatregelen zullen door het bestuur en trainers en eventueel de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op het inwendig huisreglement van de club.
 14. Enige vorm van pesten wordt niet toegelaten in de club en bij pesten kan steeds beroep worden gedaan op Declercq Luc hoofdtrainer of hulptrainers Yannick Wellens en Bart Asnot en Schepens Rebecca.
 15. Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar.

Problemen kunnen steeds bij het bestuur of trainers voorgelegd en ook besproken worden.
Respecteer steeds de hierboven vermelde regels zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen.
Overtredingen doe je op eigen risico en initiatief en kunnen schorsingen en/of uitsluitingen tot gevolg hebben zonder enige vorm van teruggaven op lidgelden, inschrijvingen en verzekeringen.

:-)


sitemaster: Carolus Callewaert - carlos@casacarlos.be